Cyhoeddiad Sprzedam postępowanie karne nowe

Sprzedam postępowanie karne nowe

Dim llun ar gael
W artykule położono nacisk na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały zarówno przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz inkwizycyjności postępowania karnego.

Cynnig:

Cyswllt: Barbara, Radom, tel. 7602325146, email: barbara-r1547@poczta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 15-03-2020