Cyhoeddiad Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Dim llun ar gael
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników również przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Cynnig:

Cyswllt: Anna, Kielce, tel. 7742909555, email: annad1453@onet.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 24-03-2020