Cyhoeddiad Sporządzę najnowsze PPK

Sporządzę najnowsze PPK

Dim llun ar gael
Plany kapitałowe będą tworzone przez pracodawców z instytucjami finansowymi, które zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne czyli zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK trzeba do pracodawcy, który powinien tego przeprowadzić z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał przewodzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a z kolei przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

Cynnig:

Cyswllt: Michalina, Mysłowice, tel. 6291429437, email: michalina_h263@gmail.com
Ychwanegodd Dyddiad: 05-12-2019