Cyhoeddiad Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Dim llun ar gael
Autorzy naszej strony www wnikliwie omawiają: nowe, zmienione warunki w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia newralgicznych pojęć (m.in.: wypłata transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty oraz podstawy prawnej na rzecz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po omówienie przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, w jaki sposób także elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), w jaki sposób i zasadniczym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia złączone z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności powiązane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Cynnig:

Cyswllt: Michalina, Piaseczno, tel. 6780478763, email: emichalina_h219@onet.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 11-12-2019