Cyhoeddiad Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Dim llun ar gael
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za pułap wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozkład pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa narzędzia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Cynnig:

Cyswllt: Józef, Płock, tel. 5162790862, email: józef_e698@poczta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 13-12-2019